Fotografia
Tatra

Požiar dreveného prístrešku

Dňa 05.01.2018 o 18:15 hod. sme boli operačným strediskom IZS Prešov požiadaný spolu s hasičmi z Drienova a hasičmi OR HaZZ Prešov o súčinnosť pri požiari hospodárskej budovy v obci Ličartovce. Nakoniec sa jednalo o požiar malého dreveného prístrešku a našťastie nedošlo k veľkým materiálnym škodám. Fotografie zo zásahu nájdete v sekcii naša činnosť.

sv. omsa

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018!

Milí priatelia,

uplynulý rok bol plný chvíľ šťastných, radostných, no aj menej veselých ba niekedy až zarmucujúcich. Vy ste to všetko prežívali s nami. Boli ste pri všetkých týchto udalostiach. Preto Vám chceme vysloviť vďaku za Vašu priazeň a podporu, ktorú ste nám počas roka prejavovali a týmto spôsobom nám pomáhali napredovať. ĎAKUJEME.
Na sklonku rokov vyslovujeme aj naše malé želanie... veríme, že v novom roku nám ostanete verní a budete nás aj naďalej podporovať a vnášať našej práci zmysel. Veríme, že sa k nám pridáte a spoločne budeme budovať naše spoločné záujmy, záľuby a priateľstvá. Chceme Vám do nového roku zaželať aj mnoho dní, ktoré budú plné úspešných každodenných počinov, dni plné šťastia, lásky a chvíľ strávených v kruhu milovaných. Prajeme Vám aj mnoho zdravia, málo nezhôd, žiadne nehody, chvíle pohody, ktoré nevyruší požiar ani povodeň.
Milí priatelia....
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018!

Kolektív DHZ Lemešany

sv. omsa

Sv. omša za Hasičov a ich rodiny

Rok 2017 sme zavŕšili účasťou na sv. omši v Obišovciach, ktorá bola venovaná hasičom, ich rodinám a obetavej práci, ktorú vykonávajú.

Ďakujeme.

Staršie správy

Organizácia DHZ-OHZ Lemešany

Veliteľ jednotky

Ing. Marek Angelovič
Veliteľ jednotky

Veliteľ družstva

Martin Dobrovič
Veliteľ družstva

Veliteľ družstva

Martin Poľanský
Veliteľ družstva

Technik strojník

Bartolomej Angelovič
Technik - strojník

Starší hasič

Šimon Slaminka
Starší hasič

Hasič

Ivan Vanca
Hasič

Technik strojník

Michal Zarik
Technik - strojník

Starší hasič

Mikuláš Kovalčík
Starší hasič

Hasič

Miroslav Mlynár
Hasič

Technik strojník

Jozef Dudek
Technik - strojník

Starší hasič

Jozef Kičura
Starší hasič

Hasič

Daniel Demek
Hasič

Technik strojník

Vladimír Petro
Technik - strojník

Starší hasič

Daniel Iľko
Starší hasič

Hasič

Michal Tabačák
Hasič

Kontaktné údaje:

Pozícia    Lemešany 162, 082 03 Lemešany, Slovensko

Telefón +421 904 838 584 (Ing. Marek Angelovič)

E-mail  dhzlemesany@gmail.com

Kalendár súťaží: