Fotografia
smutok

S hlbokým zármutkom v srdci vám oznamujeme, že nás dňa 26. mája 2017 opustil náš dlhoročný člen p. Imrich Goliáš. Informácie o pohrebe zverejníme v najbližší dňoch.

Rodine vyslovujeme našu úprimnú sústrasť.Okresne kolo

Obvodové kolo

Obvodové kolo sa konalo dňa 21.05.2017 na futbalovom ihrisku v Lemešanoch.

Súťažilo sa v požiarnom útoku a štafete 8x50m cik-cak. Každé družstvo malo jeden pokus PÚ a štafety. Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov. Čas PU el.časomiera, štafeta merané ručne.

Výsledky:
Okrsok Kokošovce:
Muži: Záborské 105,21; Abranovce 105,75; Dulova Ves 129,88; Petrovany 130,42; Kokošovce NP+85,63

Okrsok Lemešany:
Ženy: Bretejovce 126,84
Muži: Drienov 109,09; Šarišské Bohdanovce 109,55; Bretejovce NP+88,09; Lemešany NP+95,18

Okrsok Mirkovce:
Ženy: Brestov NM+103,46
Muži: Brestov 97,71; Lesíček 103,32; Mirkovce 117,23; Žehňa 124,29

[zdroj: OV DPO Prešov]
(Ďalšie foto: TU )

Ďakujeme všetkým zúčastneným a veríme, že sa uvidíme aj v auguste na našej domácej súťaži Memoriál p. C. Sabola a Memoriál V. Záhradníka.voz

Obvodové kolo - pozvánka

Milí priaznivci hasičského športu,
Tento rok sme pre Vás pripravili mimoriadnu nádielku hasičských súťaži. Prvá sa bude konať už o týždeň. Obvodové kolo v hasičskom športe pre Vás pripravujeme na nedeľu 21.mája, ktoré sa uskutoční pri príležitosti 95. výročia obnovenia hasičského zboru v Lemešanoch na futbalovom ihrisku so začiatkom o 12:30 hod. Bude sa súťažiť v disciplíne ‘Štafeta’ a ‘Požiarny útok’. Ďalšou už tradičnou súťažou je TÁ NAŠA DOMÁCA. Memoriál p. Cyrila Sabola - súťaž s hasičskými striekačkami typu PS 8 a Memoriál Vladimíra Záhradníka - súťaž v rýchlom saní. Toto športové podujatie sa uskutoční 20. augusta 2017. Zatiaľ nás ale môže svojím potleskom prísť podporiť už nastávajúci víkend.

Tešíme sa na Vás!

Kolektív DHZ LemešanyPlagát

sv. Florian

Patrón hasičov

Dnes, 04.05.2017 si pripomíname Medzinárodný deň hasičov, ktorý je zasvätený pamiatke na sv. Floriána.

Sv. Florián svojou odvahou, vernosťou a presvedčením sa stal patrónom nie len pre hasičov ale aj záchranárov. Florián je zvyčajne vyzobrazený ako rímsky dôstojník (vojak) s prilbou na hlave. V ľavej ruke drží zástavu a v pravej nádobu s vodou, korou hasí horiaci dom.

Pri tejto príležitosti Vám prinášame aj jeho životopis:
* Cannabiaca (?), dnes Zeiselmauer pri Tullne v Rakúsku
† 304 Lauriacum, dnes Lorch pri Enns v Rakúsku

Sv. Floriána si podľa rímskeho martyrológia pripomíname 4. mája. Bol dôstojníkom rímskej armády, zastával vysokú administratívnu funkciu v Noricum, v dnešnej časti Rakúska. Mučenícku smrť podstúpil za čias cisára Diokleciána. Jeho legendárne „Skutky“ hovoria, že sa vzdal v Lorch vojakom z Aquilína, keď chytali kresťanov. Vojaci ho dvakrát zbičovali, napoly ho zdrali z kože, posadili do ohňa, a nakoniec ho hodili do rieky Enns s kameňom okolo krku. Jeho telo našla a pochovala nábožná žena. Po čase jeho pozostatky preniesli augustiniánského opátstva svätého Floriána blízko Linzu. Neskôr ich znova preniesli do Ríma. Pápež Lucius III. v roku 1138 dal niektoré z relikvií tohto svätca poľskému kráľovi Kazimírovi a biskupovi Krakowa. Od toho času je sv. Florián považovaný za patróna Poľska, ale aj Linzu, Horného Rakúska a požiarnikov. Patril k tzv. štrnástim pomocníkom v núdzi. Tradícia jeho mučeníctva neďaleko miesta, kde sa rieka Enns vlieva do Dunaja, je veľmi stará a hodnoverná. Veľa zázrakov, pri ktorých došlo k uzdraveniu, sa pripisuje jeho príhovorom, je vzývaný tiež ako mocný ochranca pred ohňom alebo vodou.

Modlitba k sv. Floriánovi

Všemohúci a milosrdný Bože,
Ty si dal svätému Floriánovi silu vydržať všetky útrapy mučenia;
pomáhaj aj nám, ktorí dnes oslavujeme jeho víťazstvo,
aby sme s Tvojou pomocou dosiahli víťazstvo nad zlobou a nenávisťou a obstáli v každom nebezpečenstve.
Prosíme o to skrze Tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána,
pretože on s Tebou v jednote s Duchom svätým žije a kráľuje po všetky veky vekov.

Amen.

[zdroj: internet]

Staršie správy

Organizácia DHZ-OHZ Lemešany

Veliteľ jednotky

Ing. Marek Angelovič
Veliteľ jednotky

Veliteľ družstva

Martin Dobrovič
Veliteľ družstva

Veliteľ družstva

Martin Poľanský
Veliteľ družstva

Technik strojník

Bartolomej Angelovič
Technik - strojník

Starší hasič

Šimon Slaminka
Starší hasič

Hasič

Ivan Vanca
Hasič

Technik strojník

Michal Zarik
Technik - strojník

Starší hasič

Mikuláš Kovalčík
Starší hasič

Hasič

Miroslav Mlynár
Hasič

Technik strojník

Jozef Dudek
Technik - strojník

Starší hasič

Jozef Kičura
Starší hasič

Hasič

Daniel Demek
Hasič

Technik strojník

Vladimír Petro
Technik - strojník

Starší hasič

Daniel Iľko
Starší hasič

Hasič

Michal Tabačák
Hasič

Kontaktné údaje:

Pozícia    Lemešany 162, 082 03 Lemešany, Slovensko

Telefón +421 904 838 584 (Ing. Marek Angelovič)

E-mail  dhzlemesany@gmail.com