Naša činnosť

Činnosť nášho dobrovoľného hasičského zboru spočíva v záchranných prácach pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, v zásahovej činnosti členov obecného hasičského zboru, vo výchove detí a mládeže prostredníctvom akcií, na ktorých sa zúčastňuje a vystupuje DHZ, v odbornej príprave a školení členov v oblasti zdolávania požiarov, v údržbe techniky a verejnoprospešných prácach. V neposlednom rade DHZ Lemešany sa zúčastňuje športovej činnosti a súťaží zameraných na ochranu pred požiarmi.

2019


Január2018


Január

FebruárMarec


(Zdroj: TASR/František Iván)

Máj

Júl

AugustSeptember
(Fotky prebrané z portálu rajce.net od používateľa dpopresov).Október

hasici-lemesanyrajce.net
December2017


Január
Apríl
Jún

JúlAugust
September

December