Fotografia
Blahorecenie
Blahorečenie Anny Kolesárovej

Dňa 01.09.2018 v Košiciach prebiehala slávnosť Blahorečenia Anny Kolesárovej. Slávnosť bola sprevádzaná vyše 40timi dobrovoľnými hasičmi z okolitých obcí. Veľká vďaka Pánu Bohu za tento požehnaný deň a členom DHZ Lemešany, Slanec, Slančík, Slanské nové Mesto, Rakoš, Čižatice, Poproč, Košická Poliaka, Drienovská nová Ves a Prešov za veľkú ochotu pomôcť zabezpečiť hladký priebeh tejto slávnosti v Košiciach.

ĎAKUJEM.
(Veliteľ DHZ - Ing. Marek Angelovič)


P18
P18 - Národné stretnutie mládeže

DHZ Lemešany ako jeden z ôsmich dobrovoľných hasičských zborov sa zúčastnil pri organizácii na podujatí P18 v Prešove.

[zdroj foto: DHZ mesta Prešov]


Tatra

Privítanie nového "člena"

V našej hasičskej rodine sme dňa 04.07.2018 privítali nového "člena" v podobe zrekonštruovanej hasičskej striekačky CAS 32 TATRA 148. Veríme, že sa jej bude u nás páčiť a že ju budeme potrebovať čo najmenej.

[zdroj foto: Milan Dermek]

Florian

Sv. Florián

Dňa 06.05.2018 dobrovoľní hasiči okresu Prešov začínajú historicky prvú púť k soche sv. Floriána na horu Stráž do výšky 739 m.n.m. Výstupu sa zúčastnili zbory DHZ Fintice, Sedlice, Lemešany, Dulová Ves, Terňa, Okružná, Hubošovce, Radatice a UzO Prešov v zastúpení predsedu a tajomníčky.

Veľká noc

Stráženie Božieho hrobu

Dňa 31.03.2018 sme ako každý rok, dodržali tradíciu a hasiči z nášho zboru v historických uniformách strážili Boží hrob.

kraslica

Veľkonočná kraslica

V sobotu 24.03.2018 dobrovoľní hasiči z Lemešian už tradične asistovali pri presune veľkonočnej kraslice do centra obce. Veľkonočná kraslica je vyzdobená PET vrchnáčikmi a pre jej veľkosť, 510 cm, je zapísaná v Knihe slovenských rekordov. Autorom tejto nádhernej výzdoby je p. Jozef Kuruc z obce Lemešany.

Článok o rekordnej kraslici si môžete prečítať v Prešovskom Korzári, Prešov dnes24 a Košice Online.

Kríž

Stráženie Božieho hrobu

Milí členovia a nečlenovia DHZ Lemešany,

Začalo sa nám pôstne obdobie, čo je neklamnou predzvesťou blížiacich sa najväčších sviatkov kresťanov. Už ako je u nás tradične zvykom aj tohto roku by sme svojou prítomnosťou chceli prispieť k prežívaniu Veľkej noci v našej farnosti.
Dávame Vám do povedomia dátum 30.03.2018 (piatok) a 31.03.2018 (sobota), kedy by sme sa zúčastnili stráženia Božieho hrobu. Touto cestou prosíme dobrovoľníkov, ktorí majú záujem o stráženie, aby prostredníctvom správy na FB kontaktovali p. Ing. Mareka Angeloviča alebo p. Katarínu Dobrovičovú a prihlásili sa na konkrétny deň a hodinu. Striedanie je každých 30. minút. Prípadné organizačné zmeny budú vopred oznámené.

Fotka

Hasiči putovali na "Putnok"

Dňa 16.01.2018 bol uverejnený článok (viď nižšie) nášho veliteľa Ing. Mareka Angeloviča na portáli dobrovolnihasici.sk

Posledný decembrový deň bol pre mnohých výnimočným dňom. Zvlášť pre veriacich ľudí v malej farnosti no s veľkým požehnaním a milosťou v obci Obišovce, ktorá sa nachádza v Košickej arcidiecéze. V tejto obci stojí na vŕšku, ktorý sa ľudovo nazýva Putnok, diecézna svätyňa Ružencovej Panny Márie, v ktorej sa nachádza aj milostivý obraz Panny Márie Obišovskej.

Práve tu na tomto mieste miestny duchovný otec vdp. Michal Harakaľ slávil sv.omšu za všetkých dobrovoľných hasičov, ktorí tejto maličkej farnosti vypomáhali počas roka 2017. Keďže tento deň nám ukončoval tok roka 2017 a bilancovalo sa to, čo sa za to celé obdobie vykonalo, zároveň sme si pripomínali aj sviatok Svätej rodiny, duchovný otec vo svojom príhovore spomenul Fatimské soboty, ktoré sa počas roka konali, zároveň sa vrátil k najväčšej udalosti uplynulého roka, k Celodiecéznej odpustovej slávnosti, ktorá bola v roku 2017 obohatená o zasvätenie Košickej arcidiecézy Nepoškvrenému srdcu Panny Márie, ktoré vykonal Mons. Bernard Bober – košický arcibiskup spolu so svojimi biskupmi, kňazmi a veriacim ľudom. Duchovný otec zároveň pripomenul aj nám hasičom príklad Sv.rodiny aby sme stále boli nápomocný.

V závere sv.omše duchovný otec vyjadril svoje poďakovanie všetkým členom Dobrovoľných hasičských zborov, ktoré boli nápomocné pri organizovaní a riadení dopravy počas konania Fatimských sobôt a následne aj zabezpečenia Odpustovej slávnosti. Keďže obec Obišovce nemá zriadený dobrovoľný hasičský zbor, preto sa členovia hasičského zboru obce Lemešany rozhodli podať v tomto smere svoju pomocnú ruku. Okrem nášho zboru, počas celého roka boli nápomocní aj členovia Dobrovoľných hasičských zborov zo Sedlíc, Radatíc, Brestova, Bretejoviec, Prešova, Ľubotíc, Mirkoviec, Drienova, Slančíka a členovia OZ DHaZZ Chcmeľov.

Všetkým hasičom patrí srdečné poďakovanie, že vedia a majú ochotu dobrovoľne pomôcť aj pri týchto udalostiach a tak môžu plniť svoje heslo Bohu na radosť a ľuďom na pomoc.


Ing. Marek Angelovič

[zdroj:
ANGELOVIČ, Marek. 2018. Hasiči putovali na "Putnok". In: dobrovolnihasici.sk, [online]. [cit. 2018-01-17].
URL: http://dobrovolnihasici.sk/hasici-putovali-na-putnok/].


Tatra

Požiar dreveného prístrešku

Dňa 05.01.2018 o 18:15 hod. sme boli operačným strediskom IZS Prešov požiadaný spolu s hasičmi z Drienova a hasičmi OR HaZZ Prešov o súčinnosť pri požiari hospodárskej budovy v obci Ličartovce. Nakoniec sa jednalo o požiar malého dreveného prístrešku a našťastie nedošlo k veľkým materiálnym škodám. Fotografie zo zásahu nájdete v sekcii naša činnosť.

sv. omsa

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018!

Milí priatelia,

uplynulý rok bol plný chvíľ šťastných, radostných, no aj menej veselých ba niekedy až zarmucujúcich. Vy ste to všetko prežívali s nami. Boli ste pri všetkých týchto udalostiach. Preto Vám chceme vysloviť vďaku za Vašu priazeň a podporu, ktorú ste nám počas roka prejavovali a týmto spôsobom nám pomáhali napredovať. ĎAKUJEME.
Na sklonku rokov vyslovujeme aj naše malé želanie... veríme, že v novom roku nám ostanete verní a budete nás aj naďalej podporovať a vnášať našej práci zmysel. Veríme, že sa k nám pridáte a spoločne budeme budovať naše spoločné záujmy, záľuby a priateľstvá. Chceme Vám do nového roku zaželať aj mnoho dní, ktoré budú plné úspešných každodenných počinov, dni plné šťastia, lásky a chvíľ strávených v kruhu milovaných. Prajeme Vám aj mnoho zdravia, málo nezhôd, žiadne nehody, chvíle pohody, ktoré nevyruší požiar ani povodeň.
Milí priatelia....
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018!

Kolektív DHZ Lemešany

sv. omsa

Sv. omša za Hasičov a ich rodiny

Rok 2017 sme zavŕšili účasťou na sv. omši v Obišovciach, ktorá bola venovaná hasičom, ich rodinám a obetavej práci, ktorú vykonávajú.

Ďakujeme.

Tatra

Požiar topného telesa pri RD

Dňa 26.12.2017 sme zasahovali pri požiari topného telesa v garáži pri RD v Lemešanoch v spolupráci s jednotkou OR HaZZ Prešov. Fotografie zo zásahu nájdete v sekcii naša činnosť.

vianoce

Vianoce

Prajeme Vám krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu Vašich najbližších a v novom roku 2018 pevné zdravie a úspechy v pracovnom aj osobnom živote.

kolektív DHZ Lemešany

Tatra

Repas CAS 32T148

Dňa 29.09.2017 sa zapísala ďalšia historická udalosť, kedy sme naše vozidlo CAS 32T148 odviezli na generálnu opravu. Odchádza stará Tatra a pevne veríme, že príde nová. Prikladáme aj foto toho ako vyzerá dnes a ďaľšie fotky pribudnú po jej návrate.

UPDATE: Práce na vynovení nášho vozidla CAS 32T148 napredujú neskutočne rýchlo a je vidieť aj prvé zmeny - pozri foto. Dňa 01.12.2017 bolo vozidlo prevezené do Čiech, kde mu budú montovať novú nadstavbu. Tešíme sa na moment, keď sa nám vráti ako nové vozidlo.

Tatra nová

Obišovce

Odpustová slávnosť v Obišovciach

Znova po roku. Po dvoch dňoch "záťahu" na Pútnickom mieste v Sanktuáriu Ružencovej Panny Márie v Obišovciach akcia riadenia dopravy úspešne za nami. Ďakujem hlavne tam hore, že počasie bolo výborné a zároveň ĎAKUJEM všetkým, ktorí sa za náš DHZ Lemešany zúčastnili a obetovali svoj čas v prospech iných, čo je našim hlavným poslaním. Veľké ĎAKUJEM patrí aj našim kolegom z DHZ Prešov, DHZ Mirkovce, DHZ Brestov, DHZ Bretejovce, DHaZZ Chmeľov, DHZ Ľubotice, DHZ Radatice a DHZ Sedlice bez ktorých by sme sa určite nezaobišli. Pevne veríme, že aj v budúcom roku takto spoločne spojíme sily.

ĎAKUJEM.
(Veliteľ DHZ - Marek Angelovič)

Muzeum

S chiži do palaca

V cykle venovanom obci Lemešany sa dňa 24.09.2017 v krátkosti predstavil aj náš dobrovoľný hasičský zbor Lemešany. Prinášame Vám aj krátky videodokument z činnosti, ktorým sa DHZ venuje.

Príjemné sledovanie praje kolektív DHZ Lemešany.

Plagat

Žiadosť o pomoc

Milí kolegovia a priatelia.

Touto cestou prosíme o pomoc pri darovaní krvi.

Veríme, že motto " BOHU NA SLÁVU, BLÍŽNEMU NA POMOC" spoločne naplníme a pomôžeme tam, kde je to najviac potrebné.

Ďakujeme!

Kolektív DHZ Lemešany

#SrdcomHASIC #rodinaDHZ

Plagat

Súťaž zrušená

DHZ Lemešany s poľutovaním oznamuje, že tohtoročná súťaž je z organizačných dôvodov a pre nízky záujem súťažných družstiev ZRUŠENÁ! Ďakujeme za pochopenie. !

Kolektív DHZ Lemešany

Milan Dermek

Milan Dermek

Dnes 10.07.2017 našu obec navštívil po dlhšom čase p. Milan Dermek, ktorý vrámci svojho koníčka fotografuje hasičskú techniku na Slovensku. našu techniku zdokumentoval do svojej zbierky.

Milan Dermek Facebook fanpage p. Dermeka

poziar_auta

Požiar auta - Lemešany

Napriek už dosť nabitému súťažnému víkendu bola naša zásahová jednotka privolaná operačným strediskom IZS na likvidáciu požiaru osobného motorového vozidla s pohonom na plyn zaparkovaného pred obecným úradom v Lemešanoch. Vodička motorové vozidla zachovala duchaprítomnosť a pri náznaku dymu auto odstavila a v najbližšej otvorenej prevádzke žiadala hasiaci prístroj. Do príchodu našej jednotky bol požiar zlikvidovaný. V rámci bezpečnosti sme ostali na mieste až do príchodu zisťovateľa príčin požiarov a následne sme auto z parkoviska odtiahli.smutok

Medzinárodný deň detí

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sme sa rozhodli, že tento deň spríjemníme našim najmenším - škôlkarom. Pripravili sme si pre nich ukážku našej techniky a k tomu aj malé sladké prekvapenie.

Tešíme sa na vás zajtra v škôlke :)

smutok

S hlbokým zármutkom v srdci vám oznamujeme, že nás dňa 26. mája 2017 opustil náš dlhoročný člen p. Imrich Goliáš.
Posledná rozlúčka sa uskutoční zajtra 30.mája 2017 o 14:00 hodine v Dome smútku v Lemešanoch.

Rodine vyslovujeme našu úprimnú sústrasť.Okresne kolo

Obvodové kolo

Obvodové kolo sa konalo dňa 21.05.2017 na futbalovom ihrisku v Lemešanoch.

Súťažilo sa v požiarnom útoku a štafete 8x50m cik-cak. Každé družstvo malo jeden pokus PÚ a štafety. Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov. Čas PU el.časomiera, štafeta merané ručne.

Výsledky:
Okrsok Kokošovce:
Muži: Záborské 105,21; Abranovce 105,75; Dulova Ves 129,88; Petrovany 130,42; Kokošovce NP+85,63

Okrsok Lemešany:
Ženy: Bretejovce 126,84
Muži: Drienov 109,09; Šarišské Bohdanovce 109,55; Bretejovce NP+88,09; Lemešany NP+95,18

Okrsok Mirkovce:
Ženy: Brestov NM+103,46
Muži: Brestov 97,71; Lesíček 103,32; Mirkovce 117,23; Žehňa 124,29

[zdroj: OV DPO Prešov]
(Ďalšie foto: TU )

Ďakujeme všetkým zúčastneným a veríme, že sa uvidíme aj v auguste na našej domácej súťaži Memoriál p. C. Sabola a Memoriál V. Záhradníka.voz

Obvodové kolo - pozvánka

Milí priaznivci hasičského športu,
Tento rok sme pre Vás pripravili mimoriadnu nádielku hasičských súťaži. Prvá sa bude konať už o týždeň. Obvodové kolo v hasičskom športe pre Vás pripravujeme na nedeľu 21.mája, ktoré sa uskutoční pri príležitosti 95. výročia obnovenia hasičského zboru v Lemešanoch na futbalovom ihrisku so začiatkom o 12:30 hod. Bude sa súťažiť v disciplíne ‘Štafeta’ a ‘Požiarny útok’. Ďalšou už tradičnou súťažou je TÁ NAŠA DOMÁCA. Memoriál p. Cyrila Sabola - súťaž s hasičskými striekačkami typu PS 8 a Memoriál Vladimíra Záhradníka - súťaž v rýchlom saní. Toto športové podujatie sa uskutoční 20. augusta 2017. Zatiaľ nás ale môže svojím potleskom prísť podporiť už nastávajúci víkend.

Tešíme sa na Vás!

Kolektív DHZ LemešanyPlagát

stráženie Božieho hrobu

Veľká noc v našej farnosti

Počas celej Veľkej noci sme sa snažili byť nápomocní a aj takýmto spôsobom prežívať radosť zo zmŕtvychvstania Božieho syna. V našej farnosti je už tradíciou, že dobrovoľní hasiči sa podieľajú na strážení Božieho hrobu v historických hasičských uniformách. Ani tento rok nebol výnimkou. Boží hrob sme začali strážiť na Veľký piatok a v strážení sme pokračovali od skorých ranných hodín Bielej soboty. Nechýbali sme ani v sprievode večernej procesie.

Pán Boh zaplať zúčastneným, ktorí obetovali svoj čas na úkor svojho pohodlia.

Všetky fotky z Veľkej noci 2017 môžete nájsť v galérii - Naša činnosť.

kraslica

Veľkonočná kraslica

V sobotu 08.04.2017 dobrovoľní hasiči z Lemešian už tradične asistovali pri presune veľkonočnej kraslice do centra obce. Veľkonočná kraslica je vyzdobená PET vrchnáčikmi a pre jej veľkosť, 510 cm, je zapísaná v Knihe slovenských rekordov. Autorom tejto nádhernej výzdoby je p. Jozef Kuruc z obce Lemešany.

Všetky fotky z presunu kraslice môžete neskôr nájsť v galérii - Naša činnosť.

požiar
Ochrana pred lesnými požiarmi

S prichádzajúcou jarou a teplejším počasím Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyzýva občanov na rešpektovanie zákona o ochrane pred požiarmi a zároveň žiada občanov aby: nevypaľovali trávu ani iné suché porasty! Nezakladali oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť! Nefajčili v lesoch!

Plagát

Usmernenie na predchádzanie vzniku požiarov pre obce a ochranu lesov pred požiarmi v roku 2017 si môžete prečítať TU

Dobromat
Bohu na radosť a ľuďom na pomoc

V časopise Požiarnik sme trošku zviditeľnili našu DHZ-tku. Heslo hasičov: "Bohu na radosť a ľuďom na pomoc" predznačuje dlhé historické spojenie dobrovoľného hasičstva a viery. V našom dobrovoľnom hasičskom zbore sa snažíme túto tradíciu udržiavať a už roky úzko spolupracujeme s Rímsko-katolíckou farnosťou v Lemešanoch a Obišovciach. Naša vzájomná spolupráca je úzka a zahŕňa hneď niekoľko oblastí. Pravidelne vypomáhame pri rôznych cirkevných sviatkoch v liturgickom roku.
(celý článok nájdete v časopise Požiarnik 3/2017)
Clanok

Kríž

Stráženie Božieho hrobu

Milí členovia a nečlenovia DHZ Lemešany,

Začalo sa nám pôstne obdobie, čo je neklamnou predzvesťou blížiacich sa najväčších sviatkov kresťanov. Už ako je u nás tradične zvykom aj tohto roku by sme svojou prítomnosťou chceli prispieť k prežívaniu Veľkej noci v našej farnosti.
Dávame Vám do povedomia dátum 14.04.2017 (piatok) a 15.04.2017 (sobota), kedy by sme sa zúčastnili stráženia Božieho hrobu. Touto cestou prosíme dobrovoľníkov, ktorí majú záujem o stráženie, aby prostredníctvom správy na FB kontaktovali p. Ing. Mareka Angeloviča alebo p. Katarínu Dobrovičovú a prihlásili sa na konkrétny deň a hodinu. Striedanie je každých 30. minút. Prípadné organizačné zmeny budú vopred oznámené.

Dobromat

VČS za rok 2016

Pozvanka

vianoce

Vianoce

Po roku sa nám opäť blížia sviatky radosti a pokoja. Vianočné sviatky predstavujú tradície, rodinnú pohodu, šťastie, pokoj no okrem rodinnej pohody so sebou prinášajú aj zvýšené riziko vzniku požiaru.

Preto Vám prajeme nie len bezpečné Vianoce bez požiarov ale aj krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu vašich najbližších a v novom roku 2017 pevné zdravie a úspechy v pracovnom aj osobnom živote.

DHZ Lemešany

Požiar

Požiar garáže a strechy

Dňa 18. 10. 2016 o 00:10 hod. bol ohlásený požiar drevenej garáže a strechy vedľajšieho rodinného domu v obci Lemešany. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove a členovia DHZ obce Lemešany štyrmi C prúdmi a dvoma vysokotlakovými prúdmi za súčasného rozoberania konštrukcie strechy. Pri požiari boli použité autonómne dýchacie prístroje.


Zdroj: DPO SRPožiar sušičky

Požiar sušičky

Dňa 21. 9. 2016 bol ohlásený požiar sušičky na slnečnicové semená v areáli Poľnohospodárskeho družstva v obci Lemešany. Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove a členovia DHZ obce Lemešany za súčasného rozoberania konštrukcie sušičky. Pri požiari boli použité autonómne dýchacie prístroje. Nasledujúci deň bol nutný opätovný zásah hasičškých zložiek.


Zdroj: MV SRDobromat

Podporte DHZ

Týmto Vám dávame do pozornosti novú možnosť podpory nášho DHZ. Ak nakupujete cez internet (knihy, zľavové vouchery a veľa iných vecí) môžete teraz z každého nákupu venovať niekoľko percent nášmu hasičskému zboru. Postup je jednoduchý:

1, pred nákupom navštívte webovú stránku Dobromat.sk

2, na stránke si vyberte internetový obchod, v ktorom chcete nakúpiť a zároveň vyberte organizáciu Dobrovoľný hasičský zbor Lemešany

Schéma

3, stránka Dobromat-u Vás presmeruje do Vami vybraného obchodu – a hor sa nakupovať.

Po zaplatení nákupu Dobromat zašle na účet DHZ províziu. Dôležité! Cena za nákup je pre Vás rovnaká ako keď idete do internetového obchodu priamo.

ĎAKUJEME.Domáca súťaž

Domáca súťaž 2016

Tento rok sme pre Vás pripravili už 3. ročník hasičkej súťaže s historickými striekačkami PS8 - Memoriál Cyrila Sabola a súťaž v rýchlom saní - naberačka Memoriál Vladimíra Záhradníka.


Fotografie zo súťaže :)SDH Lešany

Družba s SDH Lešany

V roku 2014 sme nadviazali spoluprácu s našími českými kolegami z SDH Lešany. V júli, na pozvanie starostu SDH Luboša Matějovského sme návštívili Lešany. Spoznali sme nových skvelých ľudí a zúčastnili sa na ich súťaži. Na oplátku, SDH Lešany prijali naše pozvanie do Lemešian, kde sa zúčastnili našej domácej súťaže Memoriálu Cyrila Sabola s historickými striekačkami PS-8.


Fotky z náštevy SDH Lešany nájdete TU.